Over de therapeut

Jouw kinderfysiotherapeut in Watergraafsmeer Amsterdam

Wat is kinderfysiotherapie?

Specialisme binnen het vakgebied fysiotherapie

Kinderfysiotherapie is een erkend en geregistreerd specialisme binnen het vakgebied fysiotherapie, dat zich richt op het bewegen en het bewegingsapparaat van kinderen van 0 tot 18 jaar. Kinderfysiotherapie kent een breed spectrum aan subdomeinen, waaronder de grove en fijne motoriek, sensorische informatie verwerking, pijnklachten, sportblessures en lichaamshouding.

Een kinderfysiotherapeut heeft na de opleiding tot algemeen fysiotherapeut de master kinderfysiotherapie afgerond en in totaal 7 jaar hiervoor gestudeerd. Daarnaast woont de kinderfysiotherapeut met regelmaat cursussen, workshops of masterclasses bij om op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de subdomeinen van kinderfysiotherapie.

Wanneer naar de kinderfysiotherapeut?
Er kunnen meerdere aanleidingen zijn voor een bezoek en behandeling bij de kinderfysiotherapeut. Zo behandelen wij onder andere orthopedische problemen bij sportblessures, tijdens of na langdurige ziekte en een voorkeurshouding bij baby’s.

Daarnaast is de kinderfysiotherapeut gespecialiseerd in de verschillende leeftijds- en ontwikkelingsfases van kinderen en kun je bij ons terecht wanneer de motorische ontwikkeling van een kind niet volledig vanzelf verloopt. Hier kan sprake van zijn wanneer wordt opgemerkt dat mijlpalen in de grove motoriek zoals omrollen, kruipen, staan, lopen, fietsen en zwemmen langzamer of verstoord plaatsvinden. Maar ook wanneer het kind onhandig beweegt, vaak valt of niet goed meekomt met gym. Of in het geval van de fijne motoriek, wanneer het kind moeilijkheden ervaart met schrijven, tekenen of knippen.

Maggie Onofri

Gespecialiseerd kinderfysiotherapeut

Mijn naam is Maggie Onofri, geboren in Italië en sinds 2013 woonachtig in Nederland. Ik ben sinds 2017 fysiotherapeut en sinds 2020 gespecialiseerd kinderfysiotherapeut.

Na een paar jaar werkzaam te zijn geweest als zelfstandige waarnemer kinderfysiotherapeut in de regio Amsterdam, Den Haag en Wassenaar, onder andere in het speciaal onderwijs, heb ik sinds media 2022 een eigen praktijk in Amsterdam.

Ik richt mij op alle facetten van kinderfysiotherapie, zowel op het bevorderen van de motoriek als op het optimaal functioneren van het kind op school en thuis. Ik volg doorlopend cursussen in heel Nederland op het gebied kinderfysiotherapie om mij te blijven ontwikkelen en op de hoogte te blijven van nieuwe kennis op specialistische gebieden.

Ik zie mezelf als geduldig en rustig met kinderen om zo hun aandacht bij me houden. Mijn therapie heeft als doel om veel plezier te beleven tijdens het bewegen. Op deze manier haal ik de intrinsieke motivatie naar boven bij het kind.

Ik ben betrokken en heb een grote passie voor mijn werk. Ik geef veel om de progessie van de kinderen die ik onder behandeling heb. Ik zie het kind dat op therapie komt graag groeien in zelfvertrouwen. Dat zelfvertrouwen ontstaat door heel veel te bewegen en het vermogen om onafhankelijk te zijn van anderen.

Als laatste is het voor mij belangrijk dat zowel de ouders als het kind zich gehoord voelen en wij samen het beste resultaat halen.

Opleidingen fysiotherapie

 • Algemene fysiotherapeut, 2017
 • Kinderfysiotherapeut MSc, 2021

Bijscholingen

 • Workshop Zuigelingenasymmetrie 1. Plagiocephalometrie. EKWIP, Uden.
 • Workshop Zuigelingenasymmetrie 2. Diagnostiek en Interventie. EKWIP, Uden.
 • 10 dagen opleiding Sensorische Informatie verwerking in de vroege ontwikkeling (0-2 jaar). Anders Kijken naar Kinderen, Leiden.
 • 10 dagen opleiding Sensorische Informatie verwerking voor oudere kinderen (4-12 jaar). Anders kijken naar Kinderen, Leiden.
 • 9 dagen opleiding Kinderorthopedie. SOMT, Amersfoort.
 • Symposium “ De kracht van schrijven met de pen”, Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam.
 • Reflex Integratie Level 1. Focus, organisatie en begrip. Rhytmic Movement Training International. Katwijk.
 • Reflex Integratie Level 2. Focus, organisatie en begrip. Rhytmic Movement Training International. Katwijk.
 • Kinderfysiotherapie bij kinderen met pulmonale aandoeningen. NPI, Utrecht.
× Stel je vraag direct aan de kinderfysio